Her er Alle Google Docs tastatursnarveien

0
5000

Av

Henry T. Casey
|
April 15, 2016 07:37 am

  • MER

En av de beste måter å mestre en tekstbehandler, er å lære sine hurtigtaster. Mens Google Docs tilbyr standard snarveier for handlinger som å kopiere og lime inn, det har også kraftigere viktige kommandoer som lar deg legge til kommentar, og viser antall ord.

img 1098

Les vår omfattende liste for å lære funksjoner du kanskje ikke har kjent til og snarveier som vil styrke deg til å bli en Google Dokumenter-power user.

MER: Best Chromebook Tilgjengelig Nå

Grunnleggende Kommandoer

Kutt: PC: Ctrl + X | Mac: Kommando + X

Kopi: PC: Ctrl + C | Mac: Kommando + C

Lim inn: PC: Ctrl + V | Mac: Kommando + V

Lim inn Uten Formatering: PC: Ctrl + Shift + V | Mac: Command + Shift + V (flott for å kopiere tekst fra nettsider)

Angre: PC: Ctrl + Z | Mac: Kommando + V

Redo: PC: Ctrl + Shift + Z | Mac: Command + Shift + Z

Sette inn eller redigere link: PC: Ctrl + K | Mac: Kommando + K

Åpne link: PC: Win + Enter | Mac: Alternativ + Enter

Lagre: PC: Ctrl + S | Mac: Command + S (Alle endringer lagres automatisk på Harddisken slik at dette er unødvendig)

Skriv ut: PC: Ctrl + P | Mac: Kommando + P

Åpne: PC: Ctrl + alt + O | Mac: Kommando + O

Finn: PC: Ctrl + F | Mac: Command + F

Søk og erstatt: PC: Ctrl + H | Mac: Command + Shift + H

Finn igjen: PC: Ctrl + G | Mac: Kommando + G

Finn tidligere: PC: Ctrl + Shift + G | Mac: Command + Shift + G

Skjul menyene (kompakt modus): PC: Ctrl + Shift + F | Mac: Ctrl + Shift + F

Sett inn sideskift: PC: Ctrl + Enter | Mac: Kommando + Enter

Søk menyene: PC: Win + /, Alt + Shift + Z, Alt + Z | Mac: Alternativ + / Ctrl + Tilvalg + Z, (Firefox: Ctrl + ~)

size

Tekst formatering

Fet: PC: Ctrl + B | Mac: Kommando + B

Kursiv: PC: Ctrl + i | Mac: Command + i

Understrek: PC: Ctrl + alt + U | Mac: Kommando + U

Gjennomstreking: PC: Alt + Shift + 5 | Mac: Tilvalg + Skift + 5

Hevet skrift: PC: Ctrl + . [punktum] | Mac: Kommando + . [punktum]

Senket skrift: PC: Ctrl + alt+ , [komma] | Mac: Kommando + , [komma]

Kopiere tekst formatering: PC: Ctrl + Alt + C | Mac: Kommando + Tilvalg + C

Lime inn tekst formatering: PC: Ctrl + Alt + V | Mac: Kommando + Tilvalg + V

Fjern tekst formatering: PC: Ctrl + , Ctrl + Space | Mac: Kommando +

Øk skriftstørrelse: PC: Ctrl + Shift + > | Mac: Command + Shift + >

Reduser skriftstørrelse: PC: Ctrl + Shift + < | Mac: Command + Shift + >

rev hist

Verktøy

Åpne revisjon historie: PC: Ctrl + Alt + Shift + G | Mac: Kommando + Tilvalg + Ctrl + G

Åpne forskning verktøy: PC: Ctrl + Alt + Shift + i | Mac: Kommando + Tilvalg + Skift + I

Angi valgte ordet i forskning verktøy: PC: Ctrl + Shift + Y | Mac: Command + Shift + Y

Word count: PC: Ctrl + Shift + C | Mac: Command + Shift + C

Starter du å skrive (tilgjengelig i Chrome-nettlesere): PC: Ctrl + Shift + S | Mac: Command + Shift + S

Flytte til neste stavefeil: PC: Ctrl + ‘| Mac: Kommando + ‘ [apostrophe]

Flytte til forrige feilstaving: PC: Ctrl + ; | Mac: Kommando + ;

comment

Kommentarer, Redigerer og Fotnoter

Sett inn kommentar: PC: Ctrl + Alt + M | Mac: Kommando + Tilvalg + M

Åpen diskusjon tråden: PC: Ctrl + Alt + Shift + A | Mac: Kommando + Tilvalg + Skift + A

Skriv inn gjeldende kommentar: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på E trykk deretter C | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på E trykk deretter C

Flytte til neste kommentar: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på N trykk deretter C | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på N trykk deretter C

Flytte til forrige kommentar: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på P og deretter C | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på P og deretter C

Flytte til neste redigere (mens du ser på historikken eller nye endringer): PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på N trykk deretter R Ctrl + Alt + K | Mac: holde Kommando + Tilvalg, trykk på N trykk deretter R -, Kommando + Tilvalg + K

Flytte til forrige redigere (mens du ser på historikken eller nye endringer): PC: å holde inne Ctrl + Alt-tasten, trykk deretter R S Ctrl + Alt + J | Mac: holde Kommando + Tilvalg, trykk på P trykk deretter R -, Kommando + Tilvalg + J

Sett inn fotnote: PC: Ctrl + Alt + F | Mac: Kommando + Tilvalg + F

Skriv inn gjeldende fotnote: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på E trykk deretter F | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på E trykk deretter F

Flytte til neste fotnote: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på N trykk deretter F | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på N trykk deretter F

Flytte til forrige fotnote: PC: å holde inne Ctrl + Alt, trykk på P og deretter F | Mac: å holde inne Ctrl + Kommando, trykk på P og deretter F


indent

Avsnittsformatering

Øke avsnitt-innrykk: PC: Ctrl + ] | Mac: Kommando + ]

Redusere avsnitt-innrykk: PC: Ctrl + [ | Mac: Kommando + [

Gjelder normal tekst stil: PC: Ctrl + Alt + 0 | Mac: Kommando + Tilvalg + 0

Gjelder overskriftsstil [1-6]: PC: Ctrl + Alt + [1-6] | Mac: Kommando + Tilvalg + [1-6]

Venstre justere tekst: PC: Ctrl + Shift + L | Mac: Command + Shift + L

Senter juster tekst: PC: Ctrl + Shift + E | Mac: Command + Shift + E

Høyre juster tekst: PC: Ctrl + Shift + R | Mac: Command + Shift + R

Rettferdiggjøre tekst: PC: Ctrl + Shift + J | Mac: Command + Shift + J

Opprette en Nummerert liste: PC: Ctrl + Shift + 7 | Mac: Command + Shift + 7

Opprette Punktliste: PC: Ctrl + Shift + 8 | Mac: Kommando + Skift + 8

Flytte avsnitt opp/ned: PC: Alt + Shift + pil Opp/pil ned | Mac: Tilvalg + Skift + pil Opp/pil ned

Google Docs Tips

Bruke Smart eller Dum Sitater i Google Docs

Lage Tekst Snarveier i Google Docs

Hvordan Bruke Google Dokumenter Offline

Konverter Word-Dokumenter til Google Dokumenter

Neste Tips “”

“” Forrige Tips

Neste Tips “”

Google Docs Tips

Slik laster du Ned et Google Doc

Her er Alle Google Docs tastatursnarveien

Bruke Smart eller Dum Sitater i Google Docs

Flere Tips

Forfatter-Bio

Henry T. Casey

Henry T. Casey,
Etter eksamen fra Bard College a B. A. i Litteratur, Henry T. Casey jobbet i forlag og produktutvikling på Rizzoli og Metropolitan Museum of Art, henholdsvis. Henry ble med Tom ‘ s Guide og BÆRBAR pc har skrevet for Innholdet Strateg, Tech Radar og Patek Philippe Internasjonale Tidsskrift. Han deler sin fritid mellom å gå til live-konserter, lytte til for mange podcaster, og å mestre sin kalde brygge kaffe prosessen. Innholdet regler alt som er rundt ham.
Henry T. Casey,